Dystrybucja chemii przemysłowej i gospodarczej

Chemia basenowa


Podchloryn sodu
Zastosowanie: przemysł spożywczy, chemiczny, włókienniczy, ceulozowo-papierniczy, farmaceutycznym oraz jako środek dezynfekująco-odkażający do dezynfekcji wody i ścieków, odkażanie urządzeń sanitarnych i terenów.


Podchloryn sodu stabilizowany

Koagulanty

Środki do czyszczenia i dezynfekcji niecki basenowej

Pozostałe produkty chemi basenowej
- środki glonobójcze
- regulatory pH
- środki do pomiaru pH,ClPodchloryn sodu i inne
^do góry^