Dystrybucja chemii przemysłowej i gospodarczej

Surowce chemiczne


Dwuetanoloamid kwasów oleju rzepakowego i kokosowego
Zastosowanie: składnik szamponów, płynów do kąpieli, ciekłych środków piorących myjących i czyszczących oraz innych preparatów chemii gospodarczej. Preparat zwiększa zdolność pianotwórczą, trwałość piany, podwyższa lepkość, łagodzi działanie detergentów.


Kwas azotowy
Zastosowanie: produkcja nawozów sztucznych, przemysł spożywczy, mleczarski, chemiczny, metalurgiczny, ogrodnictwo.


Kwas fosforowy
Zastosowanie: do produkcji fosforanów i innych związków chemicznych, barwienie włókien, produkcja kazeiny spożywczej, przemysł chemiczny.


Kwas solny
Zastosowanie: w przemyśle chemicznym, metalurgicznym, górniczym, farmaceutycznym, Wykorzystywany w elektrowniach do regeneracji wymienników jonowych.


Kwas siarkowy
Zastosowanie : do produkcji nawozów, papieru w tym pergaminu, rafinacji produktów naftowych, produkcji detergentów, klejów oraz w przemyśle metalowym.


Czterochloroetylen
Zastosowanie: rozpuszczalnik tłuszczów, żywic, wosków, do czyszczenia i prania wyrobów z włókien naturalnych, syntetycznych i ich mieszanek, środek odtłuszczający w przemyśle metalowym, precyzyjnym i motoryzacyjnym (do odtłuszczania metali) i jako środek ekstrakcyjny. Znajduje również zastosowanie w garbarstwie.


Kwas stearynowy (stearyna)
Zastosowanie: Przemysł gumowy, chemiczny, górniczy.


Kwas oleinowy (oleina)
Zastosowanie: przemysł chemiczny, farmaceutyczny , kosmetyczny.


Podchloryn sodu
Zastosowanie: przemysł spożywczy, chemiczny, włókienniczy, ceulozowo-papierniczy, farmaceutyczny oraz jako środek dezynfekująco-odkażający do dezynfekcji wody i ścieków, odkażanie urządzeń sanitarnych i terenów.


Wodorotlenek sodu stały lub roztwór
Zastosowanie: przemysł spożywczy, chemiczny, włókienniczy, ceulozowo-papierniczy, gumowy, metalurgiczny, farmaceutyczny, oraz w procesach neutralizacji ścieków. Surowiec chemiczny do produkcji mydeł, w produkcji celulozy, jako środek czyszczący i myjący w przemyśle mleczarskim i spożywczym, w syntezie barwników


Wodorotlenek Potasu
Zastosowanie: przemysł spożywczy, chemiczny, metalurgiczny, ceulozowo-papierniczy, gumowy


Wapno chlorowane
Zastosowanie: do dezynfekcji wody i ścieków, odkażania urządzeń sanitarnych i terenów oraz w przemyśle tekstylnym i papierniczym jako środek wybielający.


Ziemia okrzemkowa
Zastosowanie: Wypalany kalcynowany pomocniczy materiał filtracyjny z ziemi okrzemkowej do filtracji większości płynów łącznie z piwem, winem, wodą, klejami o niskiej lepkości, ograniczonymi związkami chemicznymi i farmaceutycznymi a także tłuszczów zwierzęcych olejów, środków czyszczących i lakierów.


Siarczan sodu bezwonny
Zastosowanie: stosowany jest głównie jako surowiec do produkcji szkła, w przemyśle papierniczym, włókienniczym, kosmetycznym, garbarskim, oraz w chemii gospodarczej.


Pozostałe surowce chemiczne
- Azotan potasu spożywczy
- Bezwodnik kwasu chromowego
- Chlorek potasu
- Chlorek wapnia
- Chlorek cynku
- Chlorek amonu
- Chlorek niklu
- Siarczan niklu
- Fosforan sodowy
- Kwas borowy
- Pirosiarczyn sodu
- Węglan sodu
- Nadtlenek wodoru
- Siarczan chromowo-potasowy
- Reduktor Cr 88
- Sól HSK
- Sól odtłuszczająca FO
- Sól warzona spożywcza
- Sól kamienna
- Sól pastylkowa
- Woda amoniakalna
- Środki powierzchniowo–czynneCzterochloroetylen, kwas azotowy, nadtlenek wodoru i inne
^do góry^